¿Quieres saber lo que opina la clientela de Patxi Koop de nuestros servicios? Jakin nahi duzu zer-nolako iritzia duten Patxi Koop-en bezeroek guri buruz?

2017-10-24T17:03:32+02:00 2 de mayo de 2017 · 2017/05/02 |
Traducción / Itzulpena

En Patxi Koop, y tal como refleja nuestra carta de valores, buscamos en dar valor al cliente. Nuestro compromiso es estar atento a sus necesidades, para adaptar nuestro servicio. Por eso, cada año, evaluamos la opinión que tiene nuestra clientela sobre los servicios que ofrecemos.

La encuesta de este año refleja que:

  1. la mayoría nos eligen por la confianza que nos otorgan
  2. están altamente satisfechos con nuestros servicios
  3. que nos valoran mejor que la competencia

Puedes descargar la encuesta en PDF (aquí), pero te lo contamos también de forma detallada.

Confianza y calidad en el servicio, nuestros puntos fuertes

¿Por qué motivo habéis decidido utilizar los servicios de Patxi S.coop frente a otras alternativas? Es la primera pregunta que les hemos hecho a nuestros clientes. El 39% responden que la confianza -un indicador que el año pasado estaba diez puntos porcentuales más bajo- y el 22% nos ha elegido por nuestra imagen de marca.

Motivo

Sondeamos la opinión sobre nuestros distintos departamentos

Muy satisfechos. Así se encuentra la mayoría de nuestros clientes con la calidad de los distintos departamentos de Patxi Koop. Cuando preguntamos por el departamento comercial todos los indicadores indican la máxima confianza, atención al cliente, asesoramiento, confianza y servicio postventa.

Satisfaccion quejas

La atención a las quejas, una de áreas más complicadas en una empresa, también es bien valorada. Nuestros clientes están muy satisfechos tanto con el trato que se les ha dado como con la solución que les hemos ofrecido.Satisfaccion repartidores

Los repartidores, nuestra cara visible frente a la clientela, han obtenido la máxima valoración. La mayoría de clientes están muy satisfechos con la atención que les prestan, la relación personal con el repartidor y sus plazos de entrega.

Servicio no adecuado

El departamento administrativo y de cobros también aprueba con nota. El 71% de nuestros clientes están muy satisfechos con el servicio que presta.

Recomendaria

Casi 9 de cada 10 clientes nos recomendarían

También hemos preguntado a nuestros más de 1.400 clientes si se han planteado en algún momento dejar de contar con nuestros servicios. Nos complace saber que el 85% contestan que no, en ningún momento. Además, el 99% no duda a la hora de contestar sí cuando les preguntamos si recomendarían nuestros servicios a otros hosteleros.

Servicio no adecuado

La nueva imagen de Patxi Koop convence

En Patxi Koop nos esforzamos para que nuestra imagen refleje los valores de la compañía. Por eso, tenemos un protocolo para que la limpieza de nuestra flota de vehículos sea impecable y cuidamos los detalles en todas nuestras comunicaciones. Y por eso, el último año, hemos hecho una apuesta por cambiar nuestra imagen de marca y corporativa.

Nos alegra saber que nuestra clientela está tan satisfecha con el cambio como nosotros: el 84% de las personas encuestadas nos han contestado que les parece buena o muy buena.

Opinion imagen

Recomendaria

Otras preguntas

Satisfaccion servicio

Satisfaccion competencia

Gure balioen kartak adierazten duen moduan, Patxi Koop-en bezeroari balio erantsia eman nahi diogu. Horixe da gure konpromisoa, bere beharrei adi egotea, gure zerbitzua egokitzeko. Horregatik, urtero, gure bezeroei Patxi Koop-en zerbitzuei buruzko iritzia emateko eskatzen diegu.

Aurten egin dugun inkestak zera adierazten du:

  1. bezero gehienek gugan konfiantza dutelako aukeratzen gaituzte
  2. gure zerbitzuekin oso pozik daude
  3. gure lehiakideak baino hobeak garela uste dute

 

Hemen ikusi dezakezu inkesta (PDF) baina berton emango dizkizugu esaten duenaren xehetasunak

Konfiantza eta kalitatea, gure indarguneak

Zergatik erabaki duzue Patxi S.coop aukeratzea beste aukera batzuen artean? Horixe da gure bezeroei egin diegun lehenbiziko galdera. Eta %39ak gugan duten konfiantzagatik dela erantzun digu. Albiste pozgarria da, iaz, adierazle hori 10 ehuneko bajuago zegoen eta! Gure zerbitzuak aukeratzeko bigarren arrazoia gure korporazio irudia izan da, %22ak aipatu du.

Motivo

Gure sail desberdinei buruzo iritziak bilatu ditugu

Oso gustura. Halaxe daude gure bezero gehienak Patxi Koop-eko sail desberdinetan jasotzen duten tratuarekin eta zerbitzuarekin. Sail komertzialari buruz galdetzen dugunean adierazle guztietan ageri da puntuazio gorena: bezeroarenganako arreta, aholkularitza, konfiantza eta salmenta osteko zerbitzua.

 

Satisfaccion quejas

 

Edozein enpresak esango du kexei ematen zaien arreta ondo kudeatzea erronka handia dela. Gure kasuan, alderdi hori ere ongi baloratu dute gure bezeroek. Pozik ageri dira tratuarekin zein emandako konponbidearekin.

 

Satisfaccion repartidores

Banatzaileak dira, nagusiki, gure kooperatibak kanpora begira duen irudia ematen dutenak eta horiek ere oso balorazio ona jaso dute. Bezero gehienak oso pozik daude banatzaileek emandako zerbitzuarekin, banatzailearekin duten harreman pertsonalarekin eta banaketak egiteko epeekin.

Servicio no adecuado

Administrazio eta ordainketa lanetan diharduten langileek ere balorazio positiboa jaso dute. Gure bezeroen %71ak esan digu oso gustura daudela alor horrekin.

Recomendaria

10etik ia 9k Patxi Koop gomendatuko luke

Besterik ere galdetu diegu gure 1.400 bezero baino gehiagori. Esate baterako, ea uneren batean gure zerbitzuak etetea pentsatu ote duten. Pozik hartu dugu eman diguten erantzuna: %85ak esan digu ezetz, ez dutela horretan behin ere pentsatu. Beste albiste onik ere jaso dugu: %99ak esan digu gure zerbitzuak hirugarren bati gomendatuko lizkiokeela.

Servicio no adecuado

 

 

Patxi Koop-en irudi berriarekin, pozik

Gure kooperatiban badakigu enpresaren irudiak bere balioak erakutsi behar dituela. Horregatik, gure ibilgailuak garbi mantentzeko protokolo berezia daukagu eta gure komunikazio guztiak fin-fin egiten saiatzen gara. Horrez gain, azken urtean, gure korporazio irudia aldatzeko ahalegin handia egin du.

Eta antza denez, ahalegin horrek bere emaitzak eman ditu. Gure bezeroen %84ak esan digu irudi berria ona edo oso ona iruditzen zaiola. Pozten gara!

Opinion imagen

Recomendaria

Beste galderak

Satisfaccion servicio

Satisfaccion competencia