El 100% de nuestros clientes recomendaría nuestro servicio a otros Gure bezeroen % 100ak gomendatuko luke Patxi Koop

2019-07-08T20:35:45+02:00 8 de julio de 2019 · 2019/07/08 |
Traducción / Itzulpena

En Patxi Koop nos gusta pensar que somos buenos en lo que hacemos. Pero, como decía un antiguo anuncio, no queremos creer, queremos saber. Por eso, cada año elaboramos una encuesta de satisfacción entre nuestra clientela que este año, por primera vez, hemos realizado utilizando nuestro reciente servicio por WhatsApp y nuestros boletines electrónicos que llegan cada vez a más clientes.

Los resultados certifican que seguimos por el buen camino. Repetimos titular respecto al año pasado: el 100% de nuestra clientela nos recomendaría si una tercera empresa le preguntara por un servicio de distribución hostelera. Además, la inmensa mayoría de nuestros clientes están satisfechos o muy satisfechos con el servicio y el 96% dicen que nunca se ha planteado dejarnos por otra empresa.

La calidad del servicio, principal motivo para elegir Patxi Koop

Patxi Koop-en egiten duguna ondo egiten dugula pentsatzea gustatzen zaigu. Baina usteak erdi ustel duenez, pentsatu soilik ez, jakin egin nahi izan dugu. Horregatik, urtero bezala aurten ere bezeroen arteko inkesta egin dugu eta lehen aldiz erabili ditugu horretarako gure buletin elektronikoak eta WhatsApp bidezko zerbitzua, gero eta bezero gehiagok erabiltzen dituztelako.

Emaitzei begira argi dago bide onetik goazela. Hasteko, titularra iazko berbera da: gure bezeroen % 100ak gomendatuko lioke gure zerbitzua hirugarren bati, honek ostalaritzar arloko banaketa zerbitzuren bat bilatuko balu. Horrez gain, gure bezero gehienak gustura edo oso gustura daude eman dugun zerbitzuarekin eta % 96ak dio inoiz ez dutela pentsatu beste enpresa bat hartzea.

Zerbitzuaren kalitatea, Patxi Koop aukeratzeko arrazoi nagusia

1 - ¿Por qué motivo ha decidido utilizar los servicios de Patxi S.Coop frente a otras alternativas?

Nuestra clientela valora principalmente la calidad del servicio. Es el motivo por el que nos elige un 65% de los encuestados. El segundo motivo para confiar en Patxi Koop es precisamente ese, la confianza, lo menciona un 61%. Destacan también nuestro acuerdo comercial con Mahou y la implicación con con la cultura vasca y con la mejora de nuestro entorno.

El 98% de la clientela satisfecha o muy satisfecha con el departamento comercial 

Gure bezeroek zerbitzuaren kalitatea hobesten dute, beste ezeren gainetik. Horregatik aukeratu gaitu bezeroen % 65ak. Patxi Koop aukeratzeko bigarren arrazoi nagusia gugan duten konfiantza izan da, % 61ak aipatzen du. Horrez gain, Mahou enpresarekin dugun zerbitzua da aipatzen den arrazoietako bat eta gure inguruari eta bereziki euskal kulturari jartzen diogun arreta.

Bezeroen % 98 gustura edo oso gustura arlo komertzialarekin

2 - ¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestro departamento comercial?

El 98 % de nuestra clientela está satisfecha (un 40%) o muy satisfecha (un 58%) con nuestro servicio. Nuestra clientela destaca la rapidez, cercanía y profesionalidad de los comerciales y que siempre pueden contar con ellos. También valoran que se puedan realizar pedidos cómodamente por WhatsApp.

Reparto: se valoran la eficiencia y la puntualidad 

Gure bezeroen % 98 gustura (% 40) edo oso gustura (% 58) daude gure zerbitzuarekin. Gure bezeroek azkarrak garela azpimarratzen dute, hurbilak garela eta gure komertzialak oso profesionalak direla, konfiantzazkoak. Horrez gain, WhatsApp bidez eskaerak egin daitezkeela ere eskertzen dute.

Banaketa: eraginkorrak gara eta ordutegia betetzen dugu 

3 - ¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestro reparto?

El 98 % de nuestra clientela está satisfecha (un 35 %) o muy satisfecha (un 64 %) con nuestro servicio de reparto. Se valora especialmente la eficiencia y puntualidad del reparto, así como la ayuda prestada por los repartidores, incluso para cargar o colocar los productos en su lugar.

¿Cuál es su nivel de satisfacción general con Patxi Koop?

Bezeroek % 98a gustura dago (% 35) edo oso gustura (% 64) gure banaketa zerbitzuarekin. Gehien baloratzen dutena zera da, banatzaileak puntu-puntuan heltzen direla eta laguntza handia eskaintzen dutela produktuak bere tokian jartzeko orduan. Pozten gara!

Gustura zaude Patxi Koop-ekin orohar? 

4 - ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con Patxi S.Coop?

Es la pregunta del millón, sin duda. Y las respuesta es como para estar contentos: el 98 % de nuestra clientela está satisfecha (un 45 %) o muy satisfecha (un 53 %) con nuestro servicio en general. Se destaca el servicio “inigualable” en casos de urgencias y la buena gestión general de la empresa.

¿Se ha planteado en algún momento dejar de trabajar con nosotros por un servicio no adecuado?

Galdera garrantzitsua da, zalantzarik gabe. Eta emaitzak pozik egoteko modukoak dira. Gure bezeroen % 98ak dio gustura (% 45) edo oso gustura (% 53) dagoela gure zerbitzuarekin. Larrialdiak daudenean zerbitzua “ezin hobea” dela esan diguzue eta enpresak, orohar, ondo kudeatzen dituela eskariak.

Pentsatu duzu inoiz gurekin lan egiteari uztea eta beste enpresa batekin joatea? 

El 96% de nuestros clientes no se han planteado nunca dejar de trabajar con nosotros. No somos perfectos, pero nuestra clientela considera que los pequeños errores tienen fácil solución y que hay disponibilidad por nuestra parte para solucionarlos.

El 100% nos recomendaría a otros 

Gure bezeroen % 96ak dio ez duela inoiz beste enpresa batekin joatea pentsatu. Esan beharrik ere ez dago ez garela perfektuak, jakina, baina gure bezeroek diotenez gertatzen diren akatsak azkar konpontzen dira eta beti ikusten gaituzten gauzak konpontzearen alde.

Gure bezeroek % 100ak gomendatuko luke Patxi Koop

6 - ¿Recomendaría nuestro servicio a otros?

Así de claro. Si les preguntarán a nuestros clientes por una empresa de distribución hostelera todos los que actualmente trabajan con nosotros y han contestado a la encuestas dirían que merece la pena confiar en Patxi Koop. Sinceramente no se nos ocurre mayor recompensa a nuestro trabajo.

Argi eta garbi. Hasieran esan dizuegun moduan, gaur egun gurekin lan egiten duten bezeroei hirugarren batek iritzia eskatuaz gero, gure enpresa gomendatuko lukete. Egia esan ez zaigu okurritzen guk egunero egiten dugun lanari konfiantza horrekin erantzutea baino opari hoberik.