Patxi Koop con Innovabide, el proyecto del Gobierno Vasco para mejorar la seguridad en las empresas Patxi Koop Innovabiderekin, enpresetan segurtasuna hobetzeko Eusko Jaurlaritzaren proiektuarekin

2020-01-28T16:28:32+02:00 28 de enero de 2020 · 2020/01/28 |
Traducción / Itzulpena

En Patxi Koop siempre nos hemos preocupado por garantizar condiciones de trabajo seguras a las personas que forman parte de nuestro proyecto. Nuestros procesos de trabajo están orientados a la seguridad y al bienestar de la plantilla porque es nuestro deber y porque creemos que un ambiente laboral seguro y basado en el bienestar contribuye a un mejor servicio. Gracias a ese compromiso, a finales del año pasado entramos a formar parte de la Red Innovabide del Gobierno Vasco.

Te contamos en qué consiste y qué hacemos por la seguridad vial.

Red de empresas vascas comprometidas con la Seguridad Vial

Eso es Innovabide, una iniciativa de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco sobre Movilidad segura y Seguridad Vial en la empresa vasca que cuenta con la asistencia técnica de la Fundación Tecnalia Research and Innovation, Euskalit y FESVIAL. El proyecto se enmarca dentro del trabajo del Gobierno Vasco para la Mejora de la Empresa Vasca en la Gestión de la Seguridad Vial conforme al Modelo de Gestión Avanzada de Euskalit.

Su objetivo es ayudar a las empresas a organizarse, evaluarse y trabajar de manera que mejoren y minimicen la accidentalidad in itinere y puedan compartir sus avances con el resto de entidades comprometidas con el proyecto.

En Patxi Koop estamos comprometidos con la seguridad vial

Antes de participar en Innovabide, Patxi Koop ya cumplía con una serie de buenas prácticas laborales y criterios de auto-evaluación constante que exige el Gobierno Vasco a las empresas que forman parte de la red:

 • Siniestralidad y quejas de la plantilla: Dentro del Plan de Gestión anual y el Plan de Innovación recogemos todas aquellas acciones de mejora que se identifiquen en este ámbito. La plantilla de Patxi Koop puede dejar sus comentarios sobre seguridad vial y la valoración anual depende también de este aspecto. No tenemos objetivos específicos para mejorar la siniestralidad porque –afortunadamente– no tenemos problemas relevantes en este aspecto.
 • Multas y sanciones de tráfico: Examinamos todas las multas y sanciones de tráfico de nuestra flota y en los casos que se asocian con conductas impropias se deben asumir por el propio trabajador o trabajadora, como medida de concienciación y para evitar que se tomen decisiones inseguras al volante en aras de la productividad.
 • Controles con tacógrafos: Los repartidores de Patxi Koop están sujetos a la normativa de transporte, en cuanto a tiempos de trabajo y descanso y todos sus movimientos se controlan mediante tacógrafos.
 • Horarios pensados para el garantizar el bienestar de las personas trabajadoras: Planificamos las rutas para conseguir el óptimo en distancia y en tiempo de desplazamiento, evitando puntos negros. Nuestro sistema logístico está planteado para que los repartidores puedan volver temprano al almacén y para que trabajen por debajo de sus horas máximas. Los comerciales se llevan los vehículos a su domicilio, para salir directamente a destino y no perder tiempo en desplazamientos in itinere. Aplicamos medidas de flexibilidad horaria siempre que nos sea posible.
 • Contratación temporal en verano: La actividad de Patxi Koop aumenta drásticamente durante los meses de verano y la plantilla habitual se refuerza con contrataciones puntuales. Para que no haya merma en la seguridad, la plantilla temporal recibe tutoriales por parte de los veteranos.
 • Estado de la flota: Tal como te hemos contado alguna vez disponemos de una flota de vehículos -cada vez más eléctrica- en constante revisión y mantenimiento. En Patxi Koop queremos que nuestros vehículos estén en perfecto estado de revista y nos aseguramos de que así sea.
 • Vigilancia: Tenemos la disposición para captar información relevante en materia de viabilidad, a través de nuestra participación en los foros sectoriales y nuestra relación con administraciones como el propio Gobierno Vasco o el Ayuntamiento de Bilbao.
 • Celebraciones de empresa: Para limitar los desplazamientos, las celebraciones de empresa se realizan en Bilbao, donde existe mayor disponibilidad de transporte público, o en los propios locales de Patxi Koop.

Patxi Koopen beti kezkatu izan gara gure proiektua osatzen duten pertsonei lan-baldintza seguruak bermatzeaz. Gure lan-prozesu guztiak langileen segurtasunera eta ongizatera daude bideratuta, gure betebeharra delako eta, gure ustez, ongizatean oinarritzen den lan-ingurune seguru batek zerbitzu hobea eskaintzen laguntzen duelako. Konpromiso horri esker, joan den urte-bukaeran Eusko Jaurlaritzaren Innovabide Sarearekin bat egin genuen. 

Jarraian, zertan datzan eta bide-segurtasunerako zer egiten dugun azalduko dizugu. 

Bide-segurtasunarekin konpromisoa duten euskal enpresen sarea

Horixe da Innovabide, Eusko Jaurlaritzaren Trafiko Zuzendaritzaren euskal enpresetako Mugikortasun Seguruari eta Bide Segurtasunari buruzko ekimena, eta Tecnalia Research and Innovation, Euskalit eta FESVIAL fundazioen laguntza teknikoa du gainera. Eusko Jaurlaritzak Euskal Enpresen Bide Segurtasunaren Kudeaketaren Hobekuntzarako egin duen lanaren barruan kokatzen da proiektua, Euskaliten Kudeaketa Aurreratuaren Ereduarekin bat etorriz. 

Enpresei hobeto antolatzen, ebaluatzen eta lan egiten laguntzea da xedea, in itinere istripu-tasa hobetzeko eta murrizteko, eta aurrerapenak proiektuarekin konpromisoa duten gainerako erakunde guztiekin partekatzeko.

Patxi Koopen bide-segurtasunarekin konprometituta gaude

Innovabiden parte hartu aurretik ere betetzen zituen Patxi Koopek Eusko Jaurlaritzak sareko kide diren enpresei eskatzen dizkien laneko jardunbide egokiak eta autoebaluaziorako irizpideak:

 • Ezbehar kopurua eta langileen kexak: Urteko Kudeaketa Planaren eta Berrikuntza Planaren barruan, esparru horretan identifikatzen diren hobekuntza-ekintza guztiak jasotzen ditugu. Patxi Koopeko langileek bide-segurtasunari buruzko beren oharrak utz ditzakete, eta urteko balorazioa ere alderdi horren araberakoa izaten da. Ez dugu ezbehar kopurua murrizteko xede zehatzik, ez baitugu arazo esanguratsurik zentzu horretan.
 • Trafikoko zigorrak eta isunak: Gure flotaren trafikoko zigor eta isun guztiak aztertzen ditugu, eta horiek jarrera desegokiekin lotuta daudenean, langileak berak hartzen ditu bere gain, kontzientziazio-neurri gisa eta gidatzen ari diren bitartean erabaki arriskutsurik har ez dezatela lortzeko, betiere produktibitatearen mesedetan.
 • Takografo bidezko kontrolak: Patxi Koopeko banatzaileek garraioari buruzko araudia bete behar dute lanerako eta atsedenerako txandei dagokienez, eta takografo bidez kontrolatzen dira haien mugimendu guztiak. 
 • Langileen ongizatea bermatzeko pentsatuta dauden ordutegiak: Ibilbideak planifikatzen ditugunean, joan-etorrien distantzia eta denborarik onenak lortzen saiatzen gara, puntu beltzak saihestuz. Banatzaileak biltegira goiz itzuli eta gehieneko lan-orduak baino gutxiago lan egin dezaten dago planteatuta gure sistema logistikoa. Komertzialek beren etxeetara eramaten dituzte ibilgailuak, beren helmugara zuzenean abiatzeko eta in itinere joan-etorrietan denborarik ez galtzeko. Ordutegian malgutasun-neurriak aplikatzen ditugu ahal den guztietan.
 • Aldi baterako kontratazioak udan: Patxi Koopen jarduera izugarri handitzen da udako hilabeteetan, eta ohiko langile kopurua areagotu egiten da, unean uneko kontratazioen bitartez. Segurtasuna murriztu ez dadin, aldi baterako langileek tutorialak jasotzen dituzte beteranoen eskutik.
 • Flotaren egoera: Behin baino gehiagotan azaldu dizugun moduan, etengabe ikuskatzen eta mantentzen ditugun ibilgailuen flota bat dugu, gero eta elektrikoagoa. Patxi Koopen, gure ibilgailuak egoera ezin hobean egotea nahi dugu, eta hori horrela dela bermatzen dugu. 
 • Zaintza: Bideragarritasun arloan garrantzitsua den informazioa jaso nahi dugu. Horretarako, foro sektorialetan parte hartzen dugu eta administrazioekin harremanetan gaude, Eusko Jaurlaritzarekin eta Bilboko Udalarekin, adibidez.
 • Enpresa-ospakizunak: Joan-etorriak murrizteko, enpresa-ospakizunak Bilbon egiten dira —bertan handiagoa da garraio publikoaren erabilgarritasuna— edo Patxi Koopen lokaletan.